Något som vi på Uppsala BK är väldigt stolt över är den stora variation av verksamheter vi har bland våra medlemmar. Det är högt och lågt på alla nivåer och inom en mängd olika sporter. Här nedan kan du läsa lite mer om de verksamheter som klubbens medlemmar för tillfället är aktiva inom. Om du är intresserad av att delta vid UBK:s öppna träningar, för att lära dig med och kanske träffa nya träningskamrater, kan du titta på vår sida för öppna träningar. För annat information om klubbens aktiviteter vill vi tipsa om klubbens Facebooksida.

Agility

Agility är roligt för alla, och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerat samarbete. Agility är en modern och publikfriande tävlingsform. Det går fort mellan slalompinnar, på gungbrädor, genom tunnlar och över hinder. Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad attityd i träningen. I agility får man ofta motivationen gratis genom att hunden arbetar fritt och mot nya, spännande utmaningar. Här hittar du mer information om agility på UBK.

Bruks

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark. Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det. På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Draghund

UBK är ansluten till Draghundsportförbundet vilket möjliggör att ni medlemmar kan tävla i dragsport för Uppsala BK. För att tävla krävs grönt kort och licens. På www.draghundsport.se  finns information om hur du gör för att få grönt kort. Där går även att hitta all tänkbar information om dragsport samt planerade utbildningar o dyl. För att söka licens via UBK maila e_bergqvist@hotmail.com. Till samma mail går det bra att skicka övriga frågor eller idéer  till dragaktiviteter på UBK.

IGP

Inom IGP ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Lydnad

I lydnad skall hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden skall kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund. Lydnad är någonting viktigt för hunden och dess möjlighet till frihet och utveckling. Lydnad finns i olika former både som vardagslydnad och tävlingslydnad inom flera grenar. Ekipage som gillar lydnad gillar utmaningar och att få se sin förmåga prövas i hur långt de kan nå. Ett bra lydnadsekipage har ofta en fin och förtroendefull relation. En person som håller på med lydnad gillar nog ofta klurigheter och blir duktig på att träna detaljer och lösa svårigheter. Belöningen blir ofta en harmonisk och nöjd hund som fått använd sitt huvud till problemlösning

Rallylydnad

“Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden “kör” en bana enligt “kartläsarens”, förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras.” Svenska Brukshundklubben

Specialsök och nosework

Hunden har ett fantastiskt luktsinne, och man kan lära en hund att leta efter i princip vilka dofter som helst, som t.ex. kantareller eller narkotika. Inom Svenska Brukshundklubben finns grenen specialsök som bygger på hundens luktsinne. Specialsökhundar har många användningsområden. Några få exempel är inom polisen, tullen, sjöräddningen, som bombsöks-, minsöks- eller mögelsökshundar, och nya användningsområden tillkommer hela tiden. Mer information om specialsök kan man hitta på SBK: s hemsida. Tävlingsgrenen nosework ingår som en specialinriktning inom specialsök. Vid nosework används hydrolater som doftämnen för hunden att hitta. Det är den vattenlösliga fraktionen från några specifika växter som man droppar på en bärare. Doftämnena är eukalyptus i tävlingsklass 1 (NW1), lagerblad i tävlingsklass 2 (NW2) och lavendel i tävlingsklass 3 (NW3). Man kan tävla i 4 olika moment inom nosework, behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. Innan man får börja tävla måste hunden först klara ett doftprov (DP). För nosework finns en separat klubb, Svenska Nosework klubben (SNWK) men tävlingar kan även ordnas av SBK.

Tjänste- och räddningshund

Att utbilda en räddningshund är något för dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en internationell räddningsinsats tillsammans med din hund. Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar. Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen. För vidare information om vilka verksamheter som UBK bedriver inom räddnings- och patrullhundsträning kontakta tjänstehundsutskottet.

Ni kan läsa mer om…