Verksamheter

Något som vi på Uppsala BK är väldigt stolt över är den stora variation av verksamheter vi har bland våra medlemmar. Det är högt och lågt på alla nivåer och inom en mängd olika sporter. Här nedan kan du läsa lite mer om de verksamheter som för tillfället är aktiva.

Ni kan läsa mer om…

Allmänt om agility på UBK

Agility är roligt för alla, och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerat samarbete. Agility är en modern och publikfriande tävlingsform. Det går fort mellan slalompinnar, på gungbrädor, genom tunnlar och över hinder.

Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad attityd i träningen. I agility får man ofta motivationen gratis genom att hunden arbetar fritt och mot nya, spännande utmaningar.

Uppsala BK håller bl a kurser och öppna träningar i agility där alla medlemmar är välkomna att delta. Vi anordnar också träningstävlingar samt KM i agility. Under utomhussäsongen håller vi till på klubbens agilityplan och under vinterhalvåret tränar vi i ridhus. Alla som är medlemmar i UBK får fritt träna på klubbens agilityplan undantaget då planen är bokad för exvis kurser och öppna träningar. Du bör ha gått en nybörjarkurs eller ha motsvarande kunskaper om agility innan du tränar på egen hand på planen.

Om du är nyfiken på vad agility är eller vill träffa ”agilityfolk” så är du varmt välkommen att besöka någon av våra öppna träningar, då finns en ansvarig från klubben på plats som kan berätta mer om klubbens agilityverksamhet.

Om du har frågor om agility så kontakta oss på uppsalabrukshundklubb.agility@gmail.com eller följ oss på facebook.

Lite trivselregler

 • Agilityplanen får inte användas som rast- och lekhage.
 • Låt inte din hund kissa på hindren.
 • Plocka upp efter din hund när du rastar i närområdet.
 • Visa hänsyn till övriga ekipage, låt inte din hund hälsa utan att först fråga.
 • Om någon tränar sin hund lös på planen, fråga innan du går in.
 • Var rädd om hindren.
 • Ha roligt.

Agilitycup

Träningstävlingarna som ingår i agilitycupen är prestigelösa och en utmärkt övning för dig och din hund innan ni ger er ut i större sammanhang. Syftet är framförallt att få träna under tävlingslika förhållanden och man behöver inte ha tävlingsambitioner för att delta. Alla medlemmar i UBK/UHU är hjärtligt välkomna. För att få delta i cupen måste hunden fyllt minst minst 18 månader. Svårighetsgraden på banorna varierar men motsvarar ungefär klass 2.

Alla som deltar hjälps åt att bygga bana samt att vara funktionär under träningstävlingen.

Vid varje tillfälle kör alla två lopp var på samma bana med bedömning enligt de officella agilityreglerna. Det bästa av de två loppen ingår sedan i agilitycupen. Vill man bara träna sin hund under tävlingslika förhållanden och exempelvis belöna med godis är detta tillåtet, detta resulterar dock i diskning (=5p). Eventuella protester skall meddelas TT-ansvarig på plats, inga protester mottages i efterhand. Vi eftersträvar att få en så jämn fördelning mellan hoppklass och agilityklass som möjligt. Reultatet från alla 10 deltävlingar räknas ihop och i slutet av säsongen utses en cupvinnare i respektive storleksklass. För att ha möjlighet att slåss om cupvinst krävs att du deltagit i minst tre av de tio deltävlingarna. De tre bästa ekipagen i respektive storleksklass får pris!

Du som har en hund som är 8 år eller äldre kan kan ställa upp i “veteranklass” med din hund. Denna klass avgörs på samma bana som övriga cupen med skillanden att largehundar tävlar på mediumhöjd, mediumhundar tävlar på smallhöjd och smallhundar tävlar på 20-25 cm höjd med undantag för däcket.  I slutet av säsongen utses en “veteran-cupvinnare” d v s samtliga storleksklasser tävlar mot varandra i veteranklass.

Kostnad: Ingen

Poängberäkning:

 • 5 p för deltagande
 • 5 p om man tar sig runt utan att bli diskad
 • 5 p för ett felfritt lopp
 • 3p till vinnaren, 2p till 2:an, 1p till 3:an

Om du ännu inte är tävlingsklar så kom och titta, eller välj att köra några få hinder på banan! Det är ett bra sätt att börja vänja hunden vid tävlingsmiljön och när du sett hur det fungerar kanske du själv vill ställa upp nästa gång!

Vi tillämpar de nya agilityreglerna som trädde i kraft 2017-01-01. När det gäller storleksindelning använder vi lagklassens indelning dvs x-small/small, medium, large/x-large och veteran.

UBK Agilitycup 2019

I länken ovan kan ni se ställningen efter 9 av 10 deltävlingar.

Ställning

XS –  Small
1. Helen Umberg – Yessi   123 p
2. Helen Umberg – Diis    114 p
3. Lena Wåhlander – Ken   57 p

Medium
1. Ulrika Bergström – Messi  78 p
2.Helena Norgren –  Messi    30 p
2. Lotta Bergman –  Totte     30 p

Large – XL
1. Anja Jurestam – Zeus  108 p
2. Inge Gäredal  –  Sky     88 p
3. Pepita Knuutila – Iza   71 p

Veteran
1. Anja Jurestam – Linus 110 p

I lydnad skall hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden skall kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

Upplevelse av lydnad

Lydnad är någonting viktigt för hunden och dess möjlighet till frihet och utveckling. Lydnad finns i olika former både som vardagslydnad och tävlingslydnad inom flera grenar. Ekipage som gillar lydnad gillar utmaningar och att få se sin förmåga prövas i hur långt de kan nå.

Ett bra lydnadsekipage har ofta en fin och förtroendefull relation. En person som håller på med lydnad gillar nog ofta klurigheter och blir duktig på att träna detaljer och lösa svårigheter. Belöningen blir ofta en harmonisk och nöjd hund som fått använd sitt huvud till problemlösning

“Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden “kör” en bana enligt “kartläsarens”, förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras.” Svenska Brukshundklubben

Det finns i dagsläget ingen öppen träning i rallylydnad, men kika gärna in vår gemensamma Facebook-grupp med Uppsala HU för att hitta träningsvänner!

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.

På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

I dagsläget finns ingen öppen träning specifikt inom bruks. För att hitta andra att träna exempelvis specialmomenten spår, sök och rapport med hör gärna av dig till andra medlemmar i vår Facebook-grupp.

Skyddsansvarig: Hampus Stavem

Inom Internationell prövningsordning (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Nyfiken på IPO?

I dagsläget finns ingen öppen träning specifikt inom IPO. För att hitta andra att träna med hör gärna av dig till andra medlemmar i vår Facebook-grupp.

Skyddsansvarig: Hampus Stavem
Träningsfigurant: Jonas Åfeldt

Hunden har ett fantastiskt luktsinne, och man kan lära en hund att leta efter i princip vilka dofter som helst, som t.ex. kantareller eller narkotika. Inom Svenska Brukshundklubben finns grenarna Personspår, Personsök och Specialsök som bygger på hundens luktsinne.

Specialsökhundar har många användningsområden. Några få exempel är inom polisen, tullen, sjöräddningen, som bombsöks-, minsöks- eller mögelsökshundar, och nya användningsområden tillkommer hela tiden.

Specialsök som officiell tävlingsgren har inte kommit igång ännu, men är inom planering. Där kommer röd Kong Classic att användas som doftämne. Mer information om specialsök kan man hitta på SBKshemsida:https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-
tavling/specialsok/

Tävlingsgrenen Nosework ingår som en specialinriktning inom Specialsök. Vid Nosework används hydrolater som doftämnen för hunden att hitta. Det är
den vattenlösliga fraktionen från några specifika växter som man droppar på en bärare. Dessa är:

• Eukalyptus i tävlingsklass 1 (NW1)
• Lagerblad i tävlingsklass 2 (NW2)
• Lavendel i tävlingsklass 3 (NW3)

Man kan tävla i 4 olika moment inom Nosework, behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök.

Innan man får börja tävla måste hunden först klara ett doftprov (DP).

För Nosework finns en separat klubb, Svenska Nosework klubben (SNWK), men tävlingar kan ordnas både av den klubben och av SBK. Oavsett arrangör
så hittar man tävlingar och anmäler sig via SNWKs hemsida. Mer om Nosework kan man hitta här: http://www.snwk.se

Uppsala BK håller kurser i både Specialsök och Nosework från grundläggande till tävlingsnivå, samt arrangerar officiella tävlingar och doftprov. Även
enstaka träningstillfällen och inofficiella tävlingar förekommer. För att anmäla sig till officiella prov och tävlingar i Nosework går man in och registrerar sig
på: https://www.snwktavling.se

Räddningshund

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en internationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Patrullhundens uppgifter
Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

För vidare information om vilka verksamheter som UBK bedriver inom räddnings- och patrullhundsträning kontakta tjänstehundssektorn HÄR.

Uppsala BK är ansluten till Draghundsportförbundet vilket möjliggör att ni medlemmar kan tävla i dragsport för Uppsala BK. För att tävla krävs Grönt kort och licens. Mer info finns här.

Grönt kort krävs för all form av officiell tävlan i drag. På www.draghundsport.se  finns information om hur du gör för att få grönt kort. Det anordnas ibland kurser för ändamålet men även självstudier med examination är möjligt. Där går även att hitta all tänkbar information om dragsport samt planerade utbildningar o dyl.

Licens krävs för tävlan med undantag för tävlingar anordnade av brukshundsklubbar (förutsatt att du är medlem i en brukshundklubb). För att söka licens via Uppsala BK maila på e_bergqvist@hotmail.com. Kostanden är i år 250kr.

Till samma mail går det bra att skicka övriga frågor eller idéer  till dragaktiviteter på Uppsala BK.