Utskottet för organisation

Även kallat ORG.

Organisationsutskottet består av klubbstyrelse, revisorer, distriktsombud, valberedning, medlemsregisteransvarig, samt ett antal personer med speciella ansvarsområden som inte direkt faller under någon sektor eller som brutits ur en funktions ansvarsområde.

Utskottets huvudsakliga uppgifter består i att ha det övergripande ansvaret för föreningen. Samordna och stimulera de övriga utskottens arbete, liksom se till att alla medlemmar känner engagemang och inflytande i verksamheten

Ansvarig: Jonas Åfeldt

Utskottet för hundägarutbildning

Även kallat HUS.

AnsvarigCamilla Harju

Svarar för alla instruktörsutbildningar och är kontaktorgan för hundägarutbildningar. Utskottet bemyndigas fatta ekonomiska beslut inom tilldelad budget.

Utskottet för tävlingsverksamhet

Även kallat TÄS.

AnsvarigElisabeth Sterner Martos

Utskottet svarar för all tävlingsverksamheten och håller ihop all tävlingsplanering och all utbildning av tävlingsfunktionärer inom agility, bruks, ipo, lydnad och rally, samt utbildning av tävlingsekipage och uppmuntrande av med­lemmarnas tävlingsintresse. Utskottet bemyndigas fatta ekonomiska beslut inom tilldelad budget

Utskottet för avel och hälsa

Även kallat RUS.

Ansvarig:
Kontaktperson: Kjell Tapper, rus@uppsalabrukshundklubb.se

Sektorns huvudsakliga uppgifter: Utskottet ansvarar för att såväl hundars exteriör (utseende) som mentalitet ges möjlighet att i klubbens regi testas och bedömas. Utskottet bemyndigas fatta ekonomiska beslut inom tilldelad budget.

Utskottet för samhällsnytta

Ansvarig: Katarina Cvek-Hopkins & Monica Hermansson

Sektorn består av: Frivilligansvarig och tillika ansvarig för bevakningstjänst, samt ansvarig för eftersök och räddningstjänst.

Sektorns huvudsakliga uppgifter: Utskottet handhar all utbildning och information rörande tjänstehundar, dvs. bevaknings-, räddnings-, och eftersökshundar. Utskottet bemyndigas fatta ekonomiska beslut inom tilldelad budget.