UBK:s lokaler och planer hyrs ut till hundaktiviteter som inte konkurrerar med klubbens egen verksamhet. Konkurrerande verksamhet är t ex en annan klubb eller ett företag som hyr in sig för att hålla kurser eller betalda träningar. Rasklubbar räknas inte som konkurrerande verksamhet. Undantag är Villaföreningen som inte är en hundaktivitet men som av lång tradition hyr av oss någon gång om året. Upplandsdistriktet och SBK centralt lånar klubben utan kostnad.

Vid all form av uthyrning ska hänsyn tas till klubbens egen verksamhet, denna har alltid företräde. Hänsyn ska också tas på det sättet att vi inte, förutom i undantagsfall, beviljar uthyrning av den sista lediga planen under vardagskvällar, då det i möjligaste mån ska finnas minst en obokad plan som medlemmar kan träna på.

Vill man ta in en instruktör privat och eller om man vill arrangera en privat kurs där ersättningen/kursavgiften inte tillfaller UBK så tas en hyra ut enligt nedan. Detta gäller vid enstaka tillfällen. Vid återkommande tillfällen bör det lösas så att aktiviteten kan hållas i klubbens regi.

Priser

Storstugan, gillestugan eller en plan 50 kr/h för medlemmar och 100 kr/h för icke medlemmar. Kontakta: uthyrning@uppsalabrukshundklubb.se

Agilityplanen 100 kr/h för medlemmar och 200 kr/h för icke medlemmar. Kontakta:

uppsalabrukshundklubb.agility@gmail.com