Denna kurs riktar sig till valpar upp till sex månaders ålder.
Under kursens gång kommer vi att arbeta med grundläggande kontakt- och följsamhetsövningar, olika belöningsformer samt passivitetsövningar. Vi kommer också att påbörja inlärning av praktiska moment som” inkallning” “sitt”, “ligg”, “stanna kvar” samt “stoppkommando”.
Vi kommer också att fokusera på olika lekformer och dess betydelse för kontakten med valpen och inlärningen av olika moment.

Ett kurstillfälle ( 14 september) förläggs till ett skogsområde då vi jobbar med nosaktivering (spår och uppletande).

Kurstillfällena kommer att innehålla praktiska moment utomhus samt en kortare teoretisk del inomhus i slutet av kursträffen. Första kursträffen startar inomhus för en kort teoretisk genomgång av några grundläggande teoretiska begrepp som har betydelse för relationen och samarbetet med valpen.

Datum och tider: 

Datum och tider:
22 augusti kl 18:30-20:00,
29 augusti kl 18:30-20:00,
5 september kl 18:30-20:00,
12 september kl 18:30-20:00,
14 september kl 11:00-14:30 (Nosaktivering i närliggande område/skog),
19 september kl 18:30-20:00,
26 september kl 18:30-20:00,
3 oktober kl 18:30-20:00.

Plats:
Uppsala Brukshundklubb.
14 september i närliggande område/skog runt Uppsala.

Instruktör:
Karin Allgulin

 

Medlem hos Uppsala Hundungdom? Då har du 25% på den här kursen! Ange “uppsalahu” i kundkorgen.

Vid användande av rabattkoden kommer uppvisande av aktuellt medlemsskap hos Uppsala Hundungdom krävas.