Kursen riktar sig till dig som kommit en bit på vägen i grenen Nose Work och vill lära dig och din hund mer om olika områden i grenen.
Varje tillfälle kommer att ha ett tema där vi kommer att ta upp både grundläggande och fördjupad träning, ev problemlösning utifrån de ekipage som deltar, vad du som förare behöver tänka på, tävlingsregler, feedback och olika “lekar” som kan användas i träningen. Träningen kommer att utgå från varje ekipage behov utifrån tillfällets tema. Teman som bl a kommer att tas upp är anvisning, störningsträning, sök i trappa, höga legor ute och inne, mörkersök, miljösök inomhus och stora fordon Efter träningen har du som deltar i kursen företräde till en Walk and Nose promenad som kommer att genomföras i april 2020. Mellan tillfällena kommer vi att ha dialog via nätet kring film och träning som alla deltagare skickar in.

Övrigt:
För att vi ska få ut mesta möjliga träningstid/gång får alla bidra med att plocka undan och lämna lokalen i samma skick som vi kom.

Datum och Tid:
18/11 kl 18.00 – 21.00
16/12 kl 18.00 – 21.00
20/1 kl 18.00 – 21.00
17/2 kl 18.00 – 21.00
16/3 kl 18.00 – 21.00

Plats:
Högsta Hundhall
https://goo.gl/maps/Z3fyHsygkhrft6DE8

Instruktör:
Tina Hansson

 

OBS.
I samband med din kursanmälan kommer du få ett automatiserat mail från anmalankurser@gmail.com
Om du inte fått detta mail, var snäll och se i din skräppost.