Grönt kort är en kurs som ger nödvändiga kunskaper om draghundsport för dig som vill tävla i draghundsport och är obligatoriskt för att starta i tävlingsklass. Kursen ger massor av nyttiga tips även för den som vill motionera tillsammans med sin hund utan att tävla. Grönt kort erhålls endast en gång och gäller för föraren hela livet.

Vi kommer att gå igenom teori om regler och bestämmelser, uppträdande på tävlingsplatsen, “sportmanship”, nödvändig egenvård av hund samt genomgång av utrustning. Vi kommer också att vara ute och prova på grundläggande dragträning i löpning och hur man gör omkörningar. Möjlighet att prova på sparkcykel ges. Kursen avslutas med examination. Aktivt deltagande och full närvaro krävs under kursen för att bli godkänd och erhålla Grönt kort.

Kursmaterial: Medtag regler, hund, sele, lina, dragbälte och kläder för fysisk aktivitet. Om egen sparkcykel finns så medtag gärna denna. Ett fåtal dragbälten och linor finns för provning och utlåning under kursen. Egen lunch medtages.

 

VIKTIGT:

Före kursen ska deltagarna hämta följande dokument och läsa igenom före kursen:
– Gå in på Draghundsportförbundets hemsida www.draghundsport.se (fliken Förbundet/Dokumentarkiv/Regler) och hämta reglerna “IFSS RR sv. översättning” och “Kommentarer till IFSS RR och NTR”.

– Gå in på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se och hämta författningarna L5, L17 och L102.

Föraren ska ha provat springa tillsammans med sin hund före kursen.

 

Plats:
Uppsala Brukshundklubb, Storstugan (övervåningen)

Datum och tid:
14 december kl 09:00-17:00

Instruktör: 
Mimmi Johnsson Berger