På den här hittar du information om kodlåsen på UBK, vad som gäller för dessa samt vilka som har tillgång till vad.

Storstugan

Koden till storstugan delas ut till personer som är aktiva funktionärer på klubben, detta innefattar bland annat funktionärer, instruktörer, styrelsemedlemmar, utskottsaktiva och personer som på annat sätt är aktiva/ansvariga inom klubben och behöver komma in i storstugan. Detta är alltså  samma regler som gällde tidigare för att få nyckel till storstugan. För att få koden så mailar man Elisabeth Gräslund Berg på elisabethberg2@gmail.com. När man sedan fått koden så ligger det på vars och ens ansvar att spara och förvara koden på sådant sätt så att man själv vet vart den är och inte sprider den till andra (precis samma princip som gällde med nycklarna tidigare).

Gillestugan

Koden till Gillestugan är 134679. Följ instruktionerna som sitter på lappen på dörren. Denna kod är för alla klubbens medlemmar så att man kan få tillgång till inomhuslokal för att fika mm samt tillgång till det träningsmaterial som finns där inne. Givetvis ligger det på allas ansvar att man lägger tillbaka sakerna man lånat efter sig samt håller rent och snyggt i Gillestugan. Det ligger på vars och ens ansvar att spara denna kod på lämpligt ställe så man hittar den när man behöver den.

Toaletten med ingång utifrån

Koden till toaletten är *134679*. Denna kod är för alla klubbens medlemmar så att man kan få tillgång till toalett när man är på klubben. Spara koden för dig själv på lämpligt ställe.

Syftet med byte till kodlås från vanliga lås var att

  1. Ge alla medlemmar tillgång till lokal, toalett och träningsredskap när man är på klubben och tränar.
  2. På sikt minska klubbens kostnader som uppkommer av att vi måste trycka upp nya nycklar (då väldigt få lämnas tillbaka).
  3. Att minska administrationen kring nyckelhanteringen samt att förenkla hur man får tillgången till storstugan (för de som ska ha tillgång).

Om koden inte fungerar så är det med största sannolikhet så att föregående användare glömt att låsa. Prova då att trycka in 0. Nu kan du öppna dörren. Om det ändå inte fungerar, prova att låsa dörren (enligt instruktionen på dörren) och därefter låsa upp.

Har du frågor eller vill felanmäla ett lås som inte funkar så gör detta till Elisabeth Gräslund Berg på elisabethberg2@gmail.com.