Utskott

//Utskott
Utskott2019-01-03T11:00:28+00:00

Utskottet för organisation

Även kallat ORG.

Organisationsutskottet består av klubbstyrelse, revisorer, distriktsombud, valberedning, medlemsregisteransvarig, samt ett antal personer med speciella ansvarsområden som inte direkt faller under någon sektor eller som brutits ur en funktions ansvarsområde.

Utskottets huvudsakliga uppgifter består i att ha det övergripande ansvaret för föreningen. Samordna och stimulera de övriga utskottens arbete, liksom se till att alla medlemmar känner engagemang och inflytande i verksamheten

Utskottet för hundägarutbildning

Även kallat HUS.

AnsvarigJonas Åfeldt, Kim Meyer & Elin Rosén

Utskottet består av en utbildningssekreterare med representant från styrelsen (3-4 pers). Svarar för alla instruktörsutbildningar och är kontaktorgan för hundägarutbildningar. Utskottet bemyndigas fatta ekonomiska beslut inom tilldelad budget.

Utskottet för tävlingsverksamhet

Även kallat TÄS.

AnsvarigLi Hedenström

Utskottet svarar för all tävlingsverksamheten och håller ihop all tävlingsplanering och all utbildning av tävlingsfunktionärer inom agility, bruks, ipo, lydnad och rally, samt utbildning av tävlingsekipage och uppmuntrande av med­lemmarnas tävlingsintresse. Utskottet bemyndigas fatta ekonomiska beslut inom tilldelad budget

Utskottet för avel och hälsa

Även kallat RUS. För närvarande vilande.

Ansvarig: Elin Nordström

Sektorn består av: Sammankallande och tillika ansvarig för mentalitet samt en ansvarig för exteriör

Sektorns huvudsakliga uppgifter: Utskottet ansvarar för att såväl hundars exteriör (utseende) som mentalitet ges möjlighet att i klubbens regi testas och bedömas. Utskottet bemyndigas fatta ekonomiska beslut inom tilldelad budget.

Utskottet för samhällsnytta

Ansvarig: Katarina Cvek-Hopkins & Monica Hermansson

Sektorn består av: Frivilligansvarig och tillika ansvarig för bevakningstjänst, samt ansvarig för eftersök och räddningstjänst.

Sektorns huvudsakliga uppgifter: Utskottet handhar all utbildning och information rörande tjänstehundar, dvs. bevaknings-, räddnings-, och eftersökshundar. Utskottet bemyndigas fatta ekonomiska beslut inom tilldelad budget.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.