Om Uppsala Brukshundklubb

Uppsala BK är en lokalavdelning till Svenska Brukshundklubben och är till för dig som har hund oavsett ras. Som medlem i Uppsala BK får du bl a tillgång till våra stora fina träningsplaner. Du kan gå kurs hos oss, vara med på onsdagsträningar och en mängd andra aktiviteter.

Uppsala BK är en ideell förening. Det innebär att vi inte har anställd personal utan allt arbete i klubben utförs frivilligt. Vi har utgifter som man kanske inte tänker på i första hand. En stor del av våra inkomster går till att värma upp klubbstugan och till belysning av planerna under den mörka tiden av året. Våra inkomstkällor är framförallt kursavgifter och tävlingsavgifter.

Vi hoppas att även du vill hjälpa oss att hålla igång klubbens verksamhet. Är du intresserad av att bidra till att utveckla Uppsala BK till en ännu bättre klubb får du gärna fylla i formuläret nedan så kommer någon av styrelsemedlemmarna eller sektorerna att kontakta dig.

Framförallt innebär ett medlemskap i Uppsala Brukshundklubb att man träffar andra hundintresserade och helt enkelt har kul tillsammans!

Information om kodlåsen

Här följer förtydligad information om de nya kodlåsen på UBK, vad som gäller för dessa samt vilka som har tillgång till vad. Vänligen läs igenom nedanstående info om du nyttjar/vill nyttja våra inomhuslokaler.
Storstugan: koden till storstugan delas ut till personer som är aktiva funktionärer på klubben, detta innefattar bland annat funktionärer, instruktörer, styrelsemedlemmar, utskottsaktiva och personer som på annat sätt är aktiva/ansvariga inom klubben och behöver komma in i storstugan. Detta är alltså EXAKT samma regler som gällde tidigare för att få nyckel till storstugan. För att få koden så mailar man vice ordf Mikaela Eldh på mail Mikaela_eldh@hotmail.com. När man sedan fått koden så ligger det på vars och ens ansvar att spara och förvara koden på sådant sätt så att man själv vet vart den är och inte sprider den till andra (precis samma princip som gällde med nycklarna tidigare).
Gillestugan: Koden till Gillestugan är 134679. Följ instruktionerna som sitter på lappen på dörren. Denna kod är för alla klubbens medlemmar så att man kan få tillgång till inomhuslokal för att fika mm samt tillgång till det träningsmaterial som finns där inne. Givetvis ligger det på allas ansvar att man lägger tillbaka sakerna man lånat efter sig samt håller rent och snyggt i Gillestugan. Det ligger på vars och ens ansvar att spara denna kod på lämpligt ställe så man hittar den när man behöver den.
Toaletten med ingång utifrån: Koden är *134679*. Denna kod är för alla klubbens medlemmar så att man kan få tillgång till toalett när man är på klubben. Spara koden för dig själv på lämpligt ställe!
Syftet med byte till kodlås är att:
  1. Ge alla medlemmar tillgång till lokal, toalett och träningsredskap när man är på klubben och tränar.
  2. På sikt minska klubbens kostnader som uppkommer av att vi måste trycka upp nya nycklar (då väldigt få lämnas tillbaka).
  3. Att minska administrationen kring nyckelhanteringen samt att förenkla hur man får tillgången till storstugan (för de som ska ha tillgång).

Vid händelse att koden inte fungerar så är det med största sannolikhet så att föregående användare glömt att låsa. Prova då att trycka in 0. Nu kan du öppna dörren. Om det ändå inte fungerar, prova att låsa dörren (enligt instruktionen på dörren) och därefter låsa upp.

Har man frågor, funderingar eller vill felanmäla något lås som inte funkar så gör detta till vice ordförande Mikaela Eldh (Mikaela_eldh@hotmail.com) eller till ordförande Pia Selin (ordforande@uppsalabrukshundklubb.se), antingen via mail eller via pm på facebook. Vi svarar så fort vi kan!

Uthyrning

UBK:s lokaler och planer hyrs ut till hundaktiviteter som inte konkurrerar med klubbens egen verksamhet. Konkurrerande verksamhet är t ex en annan klubb eller ett företag som hyr in sig för att hålla kurser eller betalda träningar. Rasklubbar räknas inte som konkurrerande verksamhet. Undantag är Villaföreningen som inte är en hundaktivitet men som av lång tradition hyr av oss någon gång om året. Upplandsdistriktet och SBK centralt lånar klubben utan kostnad. 

Vid all form av uthyrning ska hänsyn tas till klubbens egen verksamhet, denna har alltid företräde. Hänsyn ska också tas på det sättet att vi inte, förutom i undantagsfall, beviljar uthyrning av den sista lediga planen under vardagskvällar, då det i möjligaste mån ska finnas minst en obokad plan som medlemmar kan träna på. 

Vill man ta in en instruktör privat och eller om man vill arrangera en privat kurs där ersättningen/kursavgiften inte tillfaller UBK så tas en hyra ut enligt nedan. Detta gäller vid enstaka tillfällen. Vid återkommande tillfällen bör det lösas så att aktiviteten kan hållas i klubbens regi. 

Priser

Storstugan, gillestugan eller en plan 50 kr/h för medlemmar och 100 kr/h för icke medlemmar. Kontakta: uthyrning@uppsalabrukshundklubb.se 

Agilityplanen 100 kr/h för medlemmar och 200 kr/h för icke medlemmar. Kontakta: uppsalabrukshundklubb.agility@gmail.com

Kort historik

1939 19 april till 10 maj – bildas under interimstyrelse Svensk Schäferhundklubb i Uppsala – dvs startskottet för vår nuvarande klubb, UBK! Första ordförande var Henning “Pennan” Gelin
1940 11 mars – anslutning till den ur FSSSH nybildade (6/3) centralorganisationen Svenska Brukshundklubben, SBK. Vi hette nu SBKs Uppsalaavdelning
1941 Den första klubbstugan hyrs vid Flogsta i kanten av dagens studentområde vid Sernanders väg
1946 Ny klubbstuga hyrs av kronan i form av fastigheten Stora Djurgården (ovanför dagens nerfart)
1951 Vår nuvarande klubbstuga är färdigbyggd och appellplanen “Svettis” tas i bruk.
1968 SM i bruksgrenarna (dock ej sök) hålls i klubbens regi.
1969 Vi antar vårt nuvarande namn, Uppsala Brukshundklubb!
1977 SBK-ungdom bildas.
1986 26-28 sept – NM i bruks genomförs under UBKs flagg.
1991 Appellplanen “Stäppen” (den stora platta) förvärvas.
1998 Klubbstugan isoleras, får nytt skal och kök. Hundungdomens nya lokal byggs in i stugan.
2006 Upplandsdistriktet står som arrangör för Lydnads-SM i Uppsala.
2009 Klubbstugan får vattentoalett inne.
2015 UBK fyller 75 år
2017 UBK passerar 500 medlemmar
2018 SBK firar 100år och UBK står som värd för flera stora arrangemang