Vill du boka klubben?

UBK:s tävlingsarrangörer bokar planer genom att maila kalenderubk@gmail.com. Instruktörer kontaktar HUS som i sin tur bokar planer. Om du vill hyra klubben hittar du information här.

Färg Del av klubben
Röd Hela klubben, dvs samtliga planer och klubbstugan
Mörkblå Storstugan, det stora rummet i klubbstugan i anslutning till köket
Brun Gillestugan, det lilla rummet på nedervåningen av klubbstugan
Ljusblå Lilla rummet, Uppsala HUs rum i klubbstugan (bokas enbart i undantagsfall av andra än UHU)
Ljusgrön Övre appellplan, den planen som är direkt nedanför klubbstugan där bänkarna finns
Mörkgrön Nedre appellplan, den plan som ligger på andra sidan diket från klubbstugan sett. Detta plan delas vanligen upp i Norra (närmast agilityplanen) och Södra (närmast grusvägen) för kurser etc.
Orange Agilityplanen, innanför inhägnaden
Rosa Gläntan, den plan som ligger mellan agilityplanen och skogen. Denna plan kan dels användas till agility då det ofta står ett par hinder där, den kan användas till lydnad eller liknande om hindren plockas åt sida och det är även denna plan som har tillgång till vår uppletanderuta.
Lila Lilla planen, den plan som ligger ovanför parkeringen närmast Vårdsätravägen