Hederspriser delas ut i flera olika grenar och specialer utifrån fastslagna statuter. Dessa går till medlemsekipage som under ett verksamhetsår (kalenderår) tävlat för Uppsala Brukshundklubb. I samband med årsfest eller liknande presenteras sedan vinnare av varje hederspris och en lista med samtliga sökande läggs upp.

Syftet med hederpriset är att uppmärksamma duktiga ekipage inom klubben som är aktiva och tävlar för klubben. Målet är även att inspirera fler ekipage till att tävla inom olika grenar och skicka in sina resultat.

I december/januari läggs ett nytt formulär ut där ekipage får möjlighet att skicka in sina resultat för det gångna året.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa IGP, BSL och IFH-ekipage: SBK:s regler för officiella prov gäller. Endast resultat från officiella tävlingar räknas. Det bästa resultatet under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta poängen vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den som tävlat i den högsta klassen. Därefter delas priset vid lika poäng. Poängen beräknas enligt nedan.

Först räknas snittpoängen ut:
För IGP gäller avdelning A+B+C delat på 3
För BSL gller avdelning A+B delat på 2
För IFH gäller den uppnådda poängen
För IGP-FH gäller poängen för spår 1+spår 2 delat på 2.  

Snittpoängen multipliceras sedan enligt nedan:
Klass 1/IFH1 – poäng x 1,1
Klass 2/IFH2 – poäng x 1,2
Klass 3/IGP-FH – poäng x 1,3

Priset instiftades 1999.

Uppsala BK:s vandringspris till Bästa bruksekipage skänkt av Upplandsdistriktet

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Samtliga resultat ska vara erövrade i Sverige  
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa Bruksekipage: SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass samt nordic style får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två (2) bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

Tidigare Pristagare 
1999 Mette Fredriksson med Svedens Caxi
2004 Ann Högberg med Mandylikes Yield
2006 Katarina Kyllmar med Mandylikes Tinsel
2007 Katarina Kyllmar med Mandylikes Tinsel
2008 Tina Hansson med Kiragårdens Lycka
2009 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2010 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2011 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2012 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2013 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2014 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2015 Karin Gäredal
2016 Li Hedenström med Brigadens Iver
2017 Jenny Blomqvist med Blackbound Keeley

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa Patrullhund: SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass patrull samt nordic style patrull får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng. 

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa rapporthund: SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass rapport samt nordic style rapport får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa skyddshund: SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass skydd samt nordic style skydd får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa spårhund:  SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass spår samt nordic style spår får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa sökhund:  SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass sök samt nordic style sök får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Allroundekipage: Alla tävlingar under året kan räknas in, under förutsättning att starterna är gjorda på officiella tävlingar och att lägst godkänt resultat uppnåtts. Vid lika poäng delas priset.

Per tävlingsgren                      50 poäng
Per tävlingsstart                      1 poäng

Officiella grenar och godkänt resultat

Bruks – Godkänd
Nordic style – Godkänd
Lydnad – Godkänd/3dje pris
IPO – Godkänd
Utställning – Good
Agility – Ej diskat lopp
Rallylydnad – Kvalificerat resultat
Nosework – Diplom
Freestyle – Uppflyttad
Heelwork to Music – Uppflyttad
Teamwork to Music – Uppflyttad
Mondioring – Godkänd
Drag – Genomfört lopp
IPO-R – Godkänd

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Ett vandringspris skänkt till minne av UBKs första ordförande Henning Gelin

Årets debutant: Priset tilldelas det ekipage som under året startat på officiellt prov för första gången och som uppnår högst poängsumma enligt nedan. Alla tävlingar under året kan räknas in, under förutsättning att starterna är gjorda på officiella tävlingar. Vid lika poäng delas priset. Poäng ges även för pallplaceringar, enligt följande: 

3:e placering: 3 p
2:a placering: 4 p
1:a placering: 5 p 

 • Bruks Godkänd: 5 p
  • Uppflyttad: 10 p
 • Nordic style Godkänd: 10 p
 • Lydnad Godkänd/3:e pris/2:a pris: 5 p 
  • Uppflyttad/1:a pris: 10 p  
 • IGP/BSL/FH Godkänd BH: 5 p
  • Godkänd övriga klasser: 10 p 
 • Utställning Good/Very good: 5 p 
  • Excellent/HP/CERT: 10 p 
 • Agility Ej diskat lopp: 5 p 
  • Pinne: 10 p  
 • Rallylydnad Kvalificerat resultat: 10 p  
 • Nosework Diplom: 10 p
 • Freestyle Uppflyttningsresultat: 10 p  
 • Heelwork/teamwork Uppflyttningsresultat: 10 p
 • Mondioring Godkänd: 10 p 
 • Drag Genomfört lopp: 10 p 
 • IPO-R Godkänd: 10 p 

Priset instiftades år 2010

Du skickar in de 4 bästa resultaten i respektive klass för din hund senast den 20 jan 2019 via detta formulär.

Vid frågor kontakta mariafondelius@gmail.com

Uträkning för den som vill räkna själv.

 •  Resultat från officiella individuella klasser räknas (ej lagklasser)
 • 8 resultat räknas, varav 4 från agilityklass och 4 från hoppklass
 • Alla hundar som tar sig i mål får poäng

1.    Beräkna hinderpoäng

 • 15 poäng för att hunden gått i mål oavsett fel
 • Dra av 1 poäng per hinderfel, ej tidsfel (Ex rivning, 5 fel = 5 poängs avdrag) Har man fler än 15 hinderfel kan denna alltså bli mindre än 0
 • Multiplicera med klasskoefficient

Klass 1 – 1
Klass 2 – 1,25
Klass 3 – 1,5

2.    Beräkna fartpoäng

 • Dela idealtiden med hundens bantid.
 • Multiplicera detta med referenstidkoefficienten för klassen enligt tabell

Klass1              Klass 2             Klass 3

Agilityklass    2,9                    3,2                    3,5

Hoppklass     3,3                    3,7                    3,9

Referenstidskoefficienten är en koefficient som domaren använder när han beräknar idealtiden.

 • Multiplicera farten med 4 för hoppklass och 5 för agilityklass.

3.    Lägg ihop hinderpoäng och fartpoäng

 • Blir summan mindre än 1 så får hunden 1.
 • Avrunda till heltal.
Exempel

En hund i agilityklass 2 har 10 hinderfel och tiden 43,11. Referenstiden är 45 sek.

Ekipagets hinderpoäng: (15-10) * 1,25=6,25 p

Ekipagets fartpoäng: 45/43,11 * (koeff för A2) 3,2 * (fartkoeff agility) * 5 = 16,70

Summa poäng: 6,25+16,70=23 poäng

Tidigare Pristagare 
2012 Johanna Ehlin med Rally
2013 Kjell Pettersson med Karma
2014 Helen Umberg med Disney
2015 Helen Umberg med Disney
2016 Maria Wilbe med Alice
2017 Lena Sandberg med Vita

Priset instiftades år 2010.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa Lydnadsekipage: SBK:s regler för officiella lydnadsprov gäller. Resultat från lydnadsklass 1, 2 och 3 får räknas med (alltså ej resultat för startklass), dock lägst 3:e pris. De tre (3) bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till de ekipage som tävlat i högsta klass med bästa resultat. Vid fortsatt lika poäng delas priset.

Tidigare Pristagare 
2010 Birgitta Anden med Lizzie
2011 Mimmi Johnsson Berger med Tingel
2012 Anette Broberg med Bixa
2013 Lovisa Nilsson med Cinna
2014 Elisabeth Sterner med Ella
2015 Marie Wallin
2016 Agneta Fredriksson med Chiltanas Iron Inpossibel
2017 Bodil Olsson med Cayenne

Priset instiftades år 2015 av Uppsala brukshundklubbs styrelse.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets bästa rallylydnadsekipage: Priset tilldelas det ekipage som under kalenderåret erhållit den högsta sammanlagda poängsumman vid tre tävlingar i rallylydnad. Poängen för varje av de tre tävlingarna räknas ut enligt följande:

 • Nybörjarklass – resultatet + 0 poäng
 • Fortsättningsklass – resultatet + 5 poäng per start
 • Avancerad klass – resultatet + 10 poäng per start
 • Mästarklass – resultatet + 15 poäng per start
 • Placering 3: +5 poäng
 • Placering 2: +10 poäng
 • Placering 1: +15 poäng

De tre tävlingarna behöver ej genomföras i samma klass. Vid samma poängsumma tilldelas priset det ekipage som har tävlat i den högsta klassen.

Tidigare pristagare 

2015 Frida Hagelin
2016 Gunilla Byberg
2017 Gunilla Byberg

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Gäller TSM och TEM officiell tävling. De tre bästa resultaten för året räknas.

Klass 1 deltagande i tävling 3 p
100 p 0 fel = 10 p
100 p oavsett antal fel= 8p
Klass 2 deltagande på tävling= 4 p
100 p 0 fel = 15 p
100 p oavsett antal fel= 13 p
Klass 3 deltagande på tävling =5 p
100 p 0 fel= 20 p

100 p oavsett antal fel=18 p

Uppflyttning till nästa klass 5 p
Klassvinst totalen= 8 p
Andra placering totalen = 7 p

Tredje placering totalen = 6 p

Första placering Delsök= 5 p
Andra placering del sök = 4 p

Tredjeplacering del sök = 3 p

SSE klass1 = 1 p
SSE klass 2 =2 p

SSE klass 3 =3 p

GODKÄNT DP=1 p

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa freestyle, heelwork och teamwork-ekipage: SBK:s regler för officiella tävlingar gäller. De tre (3) bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Resultaten kan blandas mellan grenarna och klasserna. Den som erhåller högsta poängsumma enligt uträkningen nedan vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta poäng på kategorin precision och samarbete. Därefter delas priset vid lika poäng.

Freestyle och heelwork klass 1: poängen x 1,1
Freestyle och heelwork klass 2: poängen x 1,2
Freestyle och heelwork klass 3: poängen x 1,3
Teamwork: poängen x 1,2

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa Utställningshund: SKK:s Championats- och Utställningsbestämmelser gäller. Endast resultat från officiella utställningar räknas. Den hund med högst sammanlagda poäng enligt nedanstående tabell vinner priset. Alla utställningsresultat under året får medräknas, förutsatt att man uppnått något av nedanstående. Har man under samma utställning fått flera av nedanstående utmärkelser så får man tillgodoräkna sig alla dessa, exempelvis om man vid samma utställning fått både CK och CERT så får man 6+7 p för dn utställningen. Vid lika poäng delas priset.

CK 6 poäng
CERT 7 poäng
Nordic CERT 8 poäng
CACIB 8 poäng
BIM 9 poäng
BIR 10 poäng

Årets allroundekipage

1. Claudia Bergin & Simcha 260 p
2. Elin Nordström & Lexie 176 p
3. Elin Nordström & Blaze 172 p
4. Josefina Bahlenberg Jansrudvangen & Lux 161 p
4. Marie Larsson & Amber 161 p
6. Jenny Blomqvist & Qila 156 p
7. Pia Selin & Indie 103 p

1. Moa Rosén, Supernova 275 p
2. Sara Guldbacke, Brazil Jack’s Daikokuten ”Yume” 265 p.
3. Sara Thunström Lövkvist, Lilo 229 p.
4. Hanna Eriksson, Kat 186 p.
5. Hanna Eriksson, Nix 172 p.
6. Linda Heintie, Trix 127 p.
7. Lena Lykke-Olesen, West Coast Tollers Ojibwa ”Sören” 109 p.
8. Marie Larsson, Chappleline Sweet Amber ”Amber” 103 p.
9. Camilla Asplund, Taxcelent Jennalee 59 p.

Årets rallylydnadsekipage

1. Gunilla Byberg & Melvin 390 p
1. Gunilla Byberg & Nessa 390 p
1. Linda Heinti & Trix 390 p

4. Margareta Skaaret & Ztella 360 p

5. Anna Hansson & Ludde 347 p

6. Josefina Bahlenberg Jansrudvangen & Lux 345 p

7. Margareta Skaaret & Bixi 331 p

8. Karin Lindgren & Gina 303 p

9. Birgitta Åhman & Edvin 281 p

10. Birgitta Åhman & Alfons 272 p

11. Sandra Persson & Lus 270 p

12. Tina Tötterman & Robban 263 p

1. Linda Heintie, Trix 390 p
1. Gunilla Byberg, Agdalavallarnas Rip ”Melvin” 390 p
1. Gunilla Byberg, Little miss June ”Yuni” 390 p

4. Johanna Ehlin, Black Zone’s Red Rally Racoon, 361 p
5. Linda Heintie, Meet Myown Prince Charming ”Charm” 338 p
6. Sara Guldbacke, Brazil Jack’s Daikokuten ”Yume” 330 p
7. Sara Thunström Lövkvist, Lilo 274 p

Årets lydnadsekipage

 1. Gunilla Byberg & Melvin 291 p
 2. Mette Fredriksson & Cix 289,5 p
 3. Bodil Olsson & Cayenne 288 p
 4. Agneta Fredriksson & Inez 274,5 p
 5. Hampus Stavem & Cora 247 p
 6. Josefina Bahlenberg Jansrudvangen & Lux 224,5 p
 7. Elin Nordström & Lexie 220,5
 8. Elin Nordström & Blaze 201,25 p
 9. Elisabeth Sterner & Ace 185,5

1. Mette Fredriksson, Borderness Cix ”Cix” 90,10%
2. Hanna Eriksson, Kat. 88,70%

Årets debutant

1. Linda Heintie, Meet Myown Prince Charming ”Charm”, 109 poäng
2. Jenny Blomqvist, Blackbound Triumph ”Cross” 56 poäng
3. Marie Wallin, My, 45 poäng
4. Li Hedenström, Baltos 33 poäng
5. Lena Ånöstam, Toreadors Red Tallulah ”Siri”, 27 poäng

Årets agilityekipage

 1. Maria Fondelius & Cassie 361 p
 2. Helen Umberg & Yessi 308 p
 3. Yvonne Karlsson & Tippan 260 p
 4. Agneta Ohlström & Mollie 255 p
 5. Yvonne Karlsson & Tenchi 179 p

1. Maria Fondelius, Cassie 359 p

2. Zaga Fondelius, Zing 334 p
3. Helen Umberg, Yessi 295 p
4. Sara Thunström Lövkvist, Lilo 262 p
5. Agneta Ohlström, Jack 254 p
6. Lena Sandberg, Vita 152 p
7. Frida Jansson, Prim 37 p

Årets IGP-ekipage

 1. Anna Salvén Haltunen & Asta 121 p
 2. Hampus Stavem & Cora 111 p
 3. Pia Selin & Indie 102 p

1. Pia Selin Indie 103 p
2. Pia Selin Ninja 91 p

Årets noseworkekipage

1. Ingrid Andersson & Charlie 195 p
2. Marie Larsson & Amber 41 p
3. Elin Rosén & Nova 33 p
4. Maria Blomberg & Yin 29 p

1. Elin Rosén & Nova 57 p
2. Marie Larsson & Amber 46 p

Årets utställningsekipage

 1. Elin Nordström & Lexie 83 p
 2. Elin Nordström & Blaze 36 p
 3. Boa Strandberg & Khaleesi 18 p

1. Petrus Wouda, Fun N Games Of Trebons Berger Blanc, 220 p
2. Camilla Asplund, Taxcelent Jennalee 98 p
3. Boa Strandberg, Just Ask Khaleesi O’shea 56 p

Årets freestyle och HtM ekipage

 1. Brigitta Åhman & Edvin 74,91 p
 2. Elisabeth Sterner & Ella 51,7 p

1. Sara Guldbacke, Ego Dog’s Duracell Dragon ”Katla” 102,05 p
2. Hanna Eriksson, Nix 99,19 p
3. Hanna Eriksson, Kat 92,43 p
4. Sara Guldbacke, Okami’s Lai-un ”Kumo” 90,55 p
5. Sara Guldbacke, Brazil Jack’s Daikokuten ”Yume” 89,94 p
6. Sara Thunström Lövkvist, Lilo 80,36 p
7. Linda Heintie, ”Trix” 55,44 p
8. Linda Heintie, Leonbergets not Whithout Granny ”Marvel” 54,78 p

Årets bruksekipage

 1. Jenny Blomqvist & Qila 84,6 %
 2. Agneta Fredriksson & Inez 83,5 %
 3. Li Hedenström & Lillis 81,7 %
 4. Marie Larsson & Amber 74,4 %

1. Mette Fredriksson, Borderness Cix ”Cix” 89,5%
2. Jenny Blomqvist, Blackbound Keeley ”Qila” 83,7%
3. Hanna Eriksson, Nix 68,4%

Årets spårhundsekipage

 1. Jenny Blomqvist, Blackbound Keeley ”Qila” 83,4%

Årets sökhundsekipage

1. Hanna Eriksson, Nix 68,4%

Årets skyddshundsekipage

 1. Emilia Wolfhagen, Pyra 61,5%

Årets rapporthundsekipage

Årets patrullhundsekipage